Finanční a mzdové účetnictví

Nabídka komplexních služeb

Podrobný popis služeb

Vedení účetnictví

 • Účtování faktur vydaných a přijatých a jejich evidence
 • účtování a evidence  pokladních, bankovních dokladů, včetně vedení elektronického bankovnictví / úhrady závazků
 • Účtování a evidence ostatních pohledávek a závazků z obchodního styku, ve vztahu k zaměstnancům a státním institucím
 • účtování majetku a jeho evidence, výpočet odpisů HM a NM
 • účtování dohadných a opravných položek, rezerv
 • účtování a výpočet odložené daně
 • Výpočet a následné vypracování přiznání k daním z příjmů právnických osob, fyzických osob, silniční daně, daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitosti
 • vypracování inventarizací a výkazů
 • zastupování klienta při jednání s úřady a státními institucemi
 • spolupráce s auditory 

Mzdy

 • Vedení personální agendy
 • sledování legislativních změn a implementace do praxe
 • pomoc při kompletaci podkladů pro zpracování mezd
 • samostatné zpracování mezd
 • zpracování, distribuce a archivace veškerých mzdových výstupů
 • odeslání výplatních pásek podle požadavků klienta
 • komunikace s úřady a státními institucemi
 • spolupráce při kontrole